Μπάλα με ήχο όταν ο μικρός μας φίλος παίζει μαζί της.

Βάρος 1 kg
εκατοστά

7cm, 10cm