Βοηθά στην εκπαίδευση του σκύλου σας.
Συχνά είναι δυνατό να δώσετε ένα καθαρό σφύριγμα πιο καθαρά παρά με τη φωνή.