• Κατασκευασμένο θερμοπλαστικό καουτσούκ.
  • Παιχνίδι ρίψης και ανάκτησης.
  • Κατάλληλο για την οδοντιατρική φροντίδα. Προσφέρει διασκέδαση με το μάσημα.
  • Επιπλέει στο νερό.
Βάρος 1 kg